Vi fikser det meste innen plate- og sveisearbeid. De fleste av våre medarbeidere er sveisere med lang erfaring. Hovedtyngden av arbeidsoppdragene utføres ved vårt verksted, men vi har også en fast stab som arbeider ute hos våre kunder ved behov. Arbeidet består hovedsaklig av sveising, sammenstilling, samt montasjearbeid. I tillegg har vi også utført en del konstruk-sjons- og montasjearbeid ved bygging av nye lokaler. Vi har en dreiebenk, der vi utfører dreieoppdrag etter kundens behov. Dreielengde 1 meter, diameter er 300 mm.

De senere årene har vi satset sterkt innen offshore og fiskeri dette har resultert i arbeid som krever meget høy presisjon.