Ståltrapper
Vi produserer flere trappemodeller som har bærende stålkonstruksjon, men kan ha trinn eller rekkverk i stein, glass, stål eller tre. Vi skjærer trappevanger som er ferdige merket for trinnet og ferdig boret. Knekte trinn, med mulighet for støyping, innlegg for parkett, flis, gulvbelegg eller teppe. Strekkmetall trinn produseres etter mål. Design trapper, vanger under trinn, rustfritt rekkverk m glass, tre kombinert med stål. Utvendige rømmningtrapper. Vi lager etter ønsker fra deg.

Forskrifter og krav til trapper
Byggeforskriftene og Teknisk Forskrift (TEK) stiller krav og anbefalinger til utforming av interntrapper (trapper innen en boenhet).

Krav til trapper:
Det stilles blant annet følgende krav til trapper innen en boenhet:
Åpninger i trappeløp og rekkverk må ikke være bredere enn 0,1 m.
Trapp i en boenhet skal ha fri høyde minst 2,0 m.
Trapp eller rampe med større høyde enn 0,5 m og som ikke avgrenses av vegg eller har tilsvarende beskyttelse, skal ha rekkverk.
Trapp eller rampe skal ha solid håndlist på begge sider.
Intern trapp i en boenhet skal ha bredde minst 0,8 m.
Trapp som ikke har rette løp, skal ha effektiv bredde minst som i trapp med rette løp.
Inntrinn i ganglinjen skal være minst 0,25 m.

Ved renovering av eldre hus og leiligheter er det ikke alltid mulig å følge alle krav. Det kan i så fall søkes om dispensasjon fra forskriftene.

Rekkverk
Rekkverk rundt promenader, terrasser, trapper og alle steder der man må ivareta sikkerheten. Rekkverk er det utrolig mange varianter man kan lage. Mange av våre kunder kommer for en prat om hvordan det kan se ut, men  vi kan også komme med tips på utsende og pris.

Materialer og utførelse:
– Stål malt i valgfri RAL farge
– Stål grunnet
– Galvanisert stål
– Rustfritt stål
– Syrefast stål
– Andre materialer på forespørsel

Rekkverk:
Vi har mange muligheter
– Stående spiler
– Liggende spiler
– Glass og stål
– Helt glass med håndlist
– Annet på forespørsel

Håndlist (rekkverk/vegg):
– Firkantig i tre eller metall
– Rund i tre eller metall
– Annet på forespørsel

Alle rekkverk behandles individuelt, vi hjelper deg fra idearbeid til ferdigstillelse:
– Veiledning
– Måltaking, produksjon og montering

Rullestolramper
Det settes i dag stadig større krav til adkomstmuligheter og tilgjengelighet for handikappede – overalt hvor de ferdes, i storsamfunnet eller i sitt eget nærmiljø. Vi bygger etter forskrifter og tilpasser etter terrenget.

Materialer og utførelse:
– Stål malt i valgfri RAL farge
– Stål grunnet
– Galvanisert stål
– Rustfritt stål
– Syrefast stål
– Andre materialer på forespørsel

Håndlist (rekkverk/vegg):
– Firkantig i tre eller metall
– Rund i tre eller metall
– Annet på forespørsel