Vi tilbyr deg:

  • Beskjæring av rustfritt stål, stål, alle metaller, glass,
  • Stein, gummi, tre, plast og pakninger.
  • Annet stålarbeid.
  • Plateformat på 2000mm x 6000mm x 200mm
  • Intet etterarbeid.
  • Rene flater.
  • Ingen varmebehandling, kun bruk av sand/vann.

Nå åpner det seg en ny teknikk og nye muligheter. Med abrasiv vannskjæring kan man skjære i de fleste materialer, harde som myke, som for eksempel kopper, bly, aluminium, herdet stål, titan, gummi, glass, rustfritt og verktøystål. Unntaket er herdet glass. Skjæringen skjer ved at en tynn vannstråle blir presset gjennom en skjæredyse med et trykk på inntil 4100 bar. Skjæresnittet blir tilnærmet som maskinert, man slipper derved noen form for etterarbeid med fjerning av slagg, sliping etc.

Vannskjæring skjer med en nøyaktighet på +/- 0,1 mm.

Nøyaktigheten er så god at man kan skjære gjengehull. Dette betyr at man kan gjenge direkte i det utskårede hullet uten å forbore.

En annen fordel med vannskjæring, er at man på metaller ikke får noen herdesone rundt skjæresnittet. Dette fordi vannskjæring er en kald skjære metode.

Vannskjæring er et utrolig spennende område innen platebearbeiding. Vi skjærer i plater helt opptil 220mm, og med den utrolige presisjonen denne teknikken gir oss, kan vi skjære i alle mulige materialer.

Fordelen med vannskjæring er at du ikke tilfører materialet noen form for energi, dvs materialet opprettholder sin opprinnelige egenskap og kvalitet